free website templates

HLEDÁME MANAŽERA 

Vyhlašovatelem soutěže je Česká manažerská asociace.

26. ročník soutěže MANAŽER ROKU oceňuje ty nejlepší manažery v České republice. Vybírá nejzajímavější osobnosti managementu, prezentuje jejich výsledky širší veřejnosti a poukazuje na jejich důležitost v rozvoji české ekonomiky a společnosti.

Pravidla

Soutěže se může zúčastnit manažer/ manažerka, který/ která?

… působí v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
… nemusí být občanem České republiky.
… vykonává funkci v České republice nejméně po 3 roky. (Výjimkou jsou kategorie Mladý manažerský talent do 35 let, kde postačí 2 roky působení v manažerské funkci.)
… pokud je zároveň vlastník (podnikatel), musí být v řídící pozici.

Více...

Přihláška

Přihláška, kterou účastník obdrží na základě registrace, obsahuje:
- vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, použitím osobních údajů přihlašovaného dle GDPR
- závazek k uhrazení vložného  

Co získáte
- Každý účastník obdrží od Hodnotitelské komise benchmark analýzu s doporučeními, co zlepšit ve fungování společnosti.
- Vítězové a finalisté budou propagováni v tištěné barevné brožuře, na webu soutěže, na sociálních sítích.
- Vítězové budou propagováni mediálními partnery, včetně vydavatelství Economia, a.s.
- Slavnostní galavečer za účasti stovek vrcholových manažerů a ústavních činitelů slouží ke zviditelnění vítězů a umožňuje networking.
- Vítězové soutěže jsou zváni na regionální setkání v rámci Klubu manažerů roku České manažerské asociace.Více...

Harmonogram soutěže

Prosinec 2018 – konec února 2019 

Nominace – firmy, úřady, instituce a další subjekty mohou nominovat manažery či manažerky, a to přes nominační formulář. Nominované osloví kancelář vyhlašovatele – České manažerské asociace. Nominované osoby musí stihnou přijmout nominaci a vyplnit přihlášku a splnit další požadavky soutěže do konce února.
Prosinec 2018 – konec února 2019
Přihlášky - manažeři a manažerky se sami mohou přihlašovat do soutěže. Musí do té doby vyplnit přihlášku a splnit další požadavky soutěže.
Leden – polovina března 2019
Hodnotící proces - odborná porota vybírá a hodnotí přihlášky. Následně Grémium, složené z vyhlašovatelů a odborníků, při osobní prezentaci vybere z 15 nejlépe obodovaných finalistů TOP 10 manažerů a Manažera roku či Manažerku roku. 
25. března 2019 – Obhajoba před Grémiem TOP15 manažerů. Z nich vzejde TOP10 manažerů a Manažer roku či Manažerka roku.
24. dubna 2019 - Slavnostní vyhlášení výsledků během galavečera. Vyhlášeni budou Manažer roku, vítězná TOP10, vítězové jednotlivých

PŘIHLÁŠKA

NOMINUJTE SVÉ KANDIDÁTY, DO ZPRÁVY DOPLŇTE DALŠÍ NEZBYTNÉ INFORMACE.

Vyhlašovatel soutěže

PRAVIDLA

Soutěžit lze v kategoriích:
I. Kategorie dle aktivity:
1. Leader for future
2. Smart manager
3. Krizový/Interim manažer
4. Zahraniční manažer
5. Mladý manažerský talent do 35 let

II. Oborové kategorie
1. Průmysl
2. Zemědělství
3. Služby
4. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
5. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

III. Speciální kategorie - Inovace pro udržitelný rozvoj (odborným garantem a vyhlašovatelem je CBCSD-Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj).

VI. Zvláštní cena časopisu Moderní řízení

Systém hodnocení:
1. Minulost manažera - hospodaření za poslední tři roky, v případě Mladý manažer do 35 let se hodnotí poslední dva roky.

2. Inovace a práce s lidmi

3. Schopnost vyhodnocovat rizika a využít příležitostí.

4. Strategie a vize. 

Způsob hodnocení:
- Odborná hodnotitelská komise ČMA ocení každého manažera body, dle tabulky kritérií.
- Odborná hodnotitelská komise podle nejvyššího počtu bodů vybere TOP 15 manažerů, kteří budou pozváni na zasedání Grémia. Grémium je složené z vyhlašovatelů soutěže, partnerů, odborníků.
- Každý z vybraných TOP 15 manažerů odprezentuje během 10 minut před členy Grémia svůj manažerský příběh na téma: Největší manažerská výzva.
- Po skončení prezentací Grémium zvolí tajným hlasováním TOP 10 manažerů.

Do TOP10 automaticky nepostupují všichni vítězové jednotlivých kategorií, u některých oborových kategorií může být vybráno do TOP10 i více manažerů. O Manažerovi roku či Manažerce roku se rozhodne na základě návrhu Hodnotitelské komise a rozhodnutí Grémia. 

Staňte se partnerem

Adresa

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21
Praha 1

Kontakt

E-mail: anderova@cma.cz
Telefon: +420 608 427 702